Allah subhanahu wa ta’ala berfirman :

*وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ*

“Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankan puasa maka membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin.” (QS. Al Baqarah:184)

Asy-Syaikh Ibrahim bin Abdillah Al-Mazru’i hafizhahullah ta’ala berkata: Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhuma berkata: “Ayat tersebut (wa ‘alal ladzina yuthîqūnahu fidyatun…) ditetapkan untuk wanita yang hamil dan yang menyusui.

Ini adalah ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhuma (tintanya umat ini), sehingga fidyah ditetapkan untuk wanita hamil dan yang menyusui, ucapan beliau tersebut terdapat dalam Shahih Sunan Abu Dawud, demikian disebutkan dalam sunan Abu Dawud dengan sanad yang shahih dari Sa’id bin Jubair rahimahullah dari Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhumā , beliau berkata tentang ayat:

وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ …

“Dan wajib bagi orang-orang yang berat melakukannya…”

Ibnu Abbas berkata: “Ayat ini khusus untuk orang yang sudah tua renta.”

Sehingga ini adalah fatwa dari Ibnu Abbas dalam menjelaskan ayat ini, demikian juga pemahaman Abdullah bin Umar radhiyallahu ‘anhumā dan fatwanya demikian pula.

Adapun pemahaman keduanya terhadap ayat dan tafsir shahabat dapat dijadikan patokan seperti nash, seperti marfu’ secara hukum, dan dapat dijadikan hujjah menurut ulama kaum muslimin.
Beliau menafsirkan bahwa ayat tersebut telah mansukh, akan tetapi masih tersisa hukumnya.

1). Al-Hubla adalah wanita yang hamil,
2). wanita yang menyusui,
3). orang yang sudah tua renta,
4). dan wanita yang lemah,

mereka empat golongan ini membayar fidyah apabila tidak berpuasa dan jika puasa itu memberatkan mereka, sehingga Allah memberikan keringanan kepada mereka untuk berbuka dan memberikan makanan untuk setiap harinya kepada satu orang miskin menurut pendapat Ibnu Abbas.

Ibnu ‘Umar radhiyallahu ‘anhuma pernah ditanya tentang wanita yang hamil apabila dia khawatir atas anaknya, beliau menjawab: “Dia boleh tidak berpuasa dan memberikan makanan setiap satu hari satu orang miskin” . Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam sunannya dari jalan Al-Imam Asy-Syafi’i dan sanadnya yang shahih.

Ibnu Qudamah rahimahullah berkata dalam Al-Mughni jilid 4 halaman 394: “Dan tidak diketahui seorangpun dari kalangan para shahabat yang menyelisihi dan inilah pendapat para pengikut madzhab Hambali, madzhab Syafi’i dalam pendapatnya yang masyhur dan madzhab Maliki dalam salah satu dari dua riwayat.”

Ibnu Abbas dan Ibnu Umar keduanya berfatwa bahwa wanita hamil dan menyusui apabila mereka berdua tidak berpuasa karena khawatir terhadap anak atau janinnya, maka wajib membayar fidyah, ini adalah pendapat para pengikut madzhab Hambali, madzhab Syafi’i dalam pendapatnya yang masyhur dan madzhab Maliki dalam salah satu dari dua riwayat, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah.”

Sumber: Kitab Tsalātsūna Nashshan Fi Ahkāmish Shiyām, halaman 18


قال الله تعالى : ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) سورة البقرة.

قال الشيخ إبراهيم بن عبدالله المزروعي حفظه الله تعالى :

قال ابن عباس رضي الله عنه :” أثبتت للحبلى والمرضع ” هذا قول ابن عباس حبر الأمة ، فبقيت الفدية للحبلى والمرضع , وقوله في صحيح سنن أبي داود , كذلك عند أبي داود بإسنادٍ صحيح عن سعيد ابن جبير رحمه الله عن بن عباس رضي الله عنه قال : في الآية ” والذين يطيقونه …” الآية قال؛ ( كانت خاصة للشيخ الكبير ,) فهذه فتوى من ابن عباس تفسير للآية ،كذلك فهم عبدالله بن عمر رضي الله عنهما وفتواه بذلك ، وفهمهما للآية ، وتفسير الصحابي يعتبر كالنص ، كالمرفوع حكماً ، يحتجُّ به عند أهل الإسلام ، فهو فسر الآية بأنّها نسخت ، لكن بقي الحكم , ( الحبلى هي الحامل) ، والمرضع والشيخ الكبير والمرآة العجوز هؤلاء الأربعة، يفدون إذا أفطروا، وشق عليهم الصيام ، فيرخص لهم أن يفطروا، ويطعموا عن كل يوم مسكينا عند ابن عباس , وسئل ابن عمر رضي الله عنه : عن المرآة الحامل إذا خافت على ولدها، فقال : تفطر وتطعم مكان كل يوم

مسكين , رواه البيهقي في سننه من طريق الامام الشافعي وسنده صحيح ، قال ابن قدامه رحمه الله في المغني المجلد الرابع صفحة 394 , قال ( ولم يُعرف لهم مخالف من الصحابة وهذا مذهب الحنابلة والشافعية في المشهور والمالكية في إحدى الروايتين ) فابن عباس وبن عمر افتيا الحبلى والمرضع إذا افطرا بسبب خوفهما على الولد أو الجنين عليهما الفدية ، هذا القول قال به الحنابلة والشافعية في المشهور والمالكية في إحدى الروايتين كما قال ابن قدامة رحمه الله .

《ثلاثون نصا في أحكام الصيام : ١٨》


WhatsApp Salafy Cirebon
⏯ Channel Telegram || https://t.me/salafy_cirebon
🖥 Website Salafy Cirebon :
www.salafycirebon.com

Menyajikan artikel Faidah ilmiah

By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.