โœ๐Ÿ’ก๐Ÿ•Œ SUNNAH-SUNNAH YANG BERKAITAN DENGAN SALAT IED

Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Sholih Al-Utsaimin rahimahullah berkata: 1. Bertakbir di malam Ied Disunnahkan untuk bertakbir pada malam Ied dimulai sejak terbenamnya matahari pada hari terakhir dari bulan Ramadan sampai imam datang untuk melaksanakan salat […]

๐Ÿ“– ๐ŸŒฑ Faedah Ringkas Seputar Zakat Fithrah

๐Ÿ’ฌ HUKUM MEWAKILKAN KEPADA ANAK-ANAK ATAU SELAIN MEREKA DALAM MENGELUARKAN ZAKAN? ๐ŸŽ™๏ธ Al-Utsaimin – rahimahullah – berkata: ๐Ÿ”– “Boleh bagi seseorang mewakilkan anak-anaknya agar mereka membayarkannya zakat fitrah pada waktunya , โณ Walaupun ia ketika […]

๐Ÿ•Œ FATWA AL-LAJNAH AD-DAIMAH TENTANG SHALAT JUMAT

๐Ÿ•Œ FATWA PENTING TENTANG SHALAT JUM’AT (1) โœ…Shalat Jumat hukumnya adalah fardhu ain (wajib), tidak boleh meninggalkannya karena urusan jam kerja yang bersifat resmi, atau karena pelajaran ataupun yang semisalnya “Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, […]