Category: Akhlak

BOLEH MEMUKUL ANAK YANG NAKAL, TAPI…

Asy-Syaikh Ahmad bin Mubarak bin Qadzlan Al-Mazru’i hafizhahullah ta’ala berkata: إذا ضربت فاضرب لسبب ضربًا يناسب السَّبب وقتًا ومكانًا، وإيَّاك وضرب الوجه أو ضرب الانتقام أو الضرب المؤذي واضرب ضرب…

Catat Ini 10 Tanda Bagusnya Akhlak!

Yusuf bin Asbath rahimahullah ta’ala berkata : Tanda bagusnya akhlak sepuluh perkara: Sedikit berselisih. Berlaku adil. Tidak mencari-cari kesalahan orang. Berusaha memperbaiki kejelekan yang ada. Mencari udzur (untuk saudaranya). Bersabar…

Bekal Berharga Untuk Para Dai

Al-Imam Sufyan Ats-Tsaury* rahimahullah berkata: “Janganlah seseorang memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran kecuali hendaknya ia memiliki tiga perangai: Lemah lembut dalam memerintah dan melarang. Adil dalam memerintah dan melarang. Berilmu…