Satu Hakikat dalam Tiga Istilah

??? THĀ-IFAH MANSHURAH, AHLUSSUNNAH WAL JAMA’AH & FIRQAH NAJIYAH TIGA ISTILAH SATU HAKIKAT SIAPAKAH MEREKA? قال ابن عثيمين: الطائفة المنصورة هم أهل السنة والجماعة والفرقة الناجية وهم الذين كانوا على مثل ما عليه النبي وأصحابه […]