πŸ“’ Macam Takbir Pada Hari Ied dan Hari-hari Tasyrik

1️⃣ Dari Umar, Ali, dan Ibnu Mas’ud radhiyallahu anhum Ψ§Ω„Ω„Ω‘ΩŽΩ‡Ω Ψ£ΩŽΩƒΩ’Ψ¨ΩŽΨ±Ω Ψ§Ω„Ω„Ω‘ΩŽΩ‡Ω Ψ£ΩŽΩƒΩ’Ψ¨ΩŽΨ±ΩΨŒ Ω„Ψ§ΩŽ Ψ₯ΩΩ„ΩŽΩ‡ΩŽ Ψ₯ΩΩ„Ψ§Ω‘ΩŽ Ψ§Ω„Ω„Ω‘ΩŽΩ‡ΩΨŒ ΩˆΩŽΨ§Ω„Ω„Ω‘ΩŽΩ‡Ω Ψ£ΩŽΩƒΩ’Ψ¨ΩŽΨ±Ω Ψ§Ω„Ω„Ω‘ΩŽΩ‡Ω Ψ£ΩŽΩƒΩ’Ψ¨ΩŽΨ±ΩΨŒ ΩˆΩŽΩ„ΩΩ„Ω‘ΩŽΩ‡Ω Ψ§Ω„Ω’Ψ­ΩŽΩ…Ω’Ψ―Ω Allah maha besar 2x, tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, […]