Pengekor Hawa Nafsu Seperti Halnya Penyembah Berhala

☝? PENGEKOR HAWA NAFSU SEPERTI HALNYA PENYEMBAH BERHALA ? Ibnul Qoyyim rahimahullah berkata: “Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta’ala menjadikan pengekor hawa nafsu seperti halnya penyembah berhala. Allah ta’ala berfirman di dua tempat di dalam Kitab-Nya, […]