Tag: kaidah

Kapan Ta’dil Tetap Didahulukan?

Beberapa kondisi Ta’dil global tetap lebih didahulukan daripada Jarh Mufassar KETIGA, Apabila sang mu’addil (pemberi ta’dil) mengetahui ucapan sang jarih (pemberi jarh) dan ia (mu’addil) menjelaskan dengan hujjah dan bukti…