Bolehnya Membayar Hutang Puasa Orang Tua

☝⛔ MEMBAYAR HUTANG PUASA ORANG TUA 📚 Ibnul Qoyyim rahimahullah berkata: <<Seorang wanita bertanya kepada Rasulullah ï·º: Sesungguhnya Ibuku meninggal dalam keadaan memiliki hutang puasa nazar. Apakah aku boleh berpuasa untuknya? ▪ Beliau berkata: Bagaimana […]