๐ŸŒพ๐ŸŒพ BAGAIMANA PUASANYA WANITA HAID?

๐ŸŒพ๐ŸŒพ SILSILAH FATWA SEPUTAR PUASA (25) โœ๏ธ Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baaz rahimahullah berkata: “Wanita yang sebelum datang bulan, keluar juga bersamanya cairan berwarna cokelat yang berlangsung selama lima hari, lalu setelah itu keluar darah […]

Wanita yang Baru Suci dari Haid dan Nifas di Siang hari Ramadan, Apakah Wajib Berpuasa?

๐ŸŒพ๐ŸŒพ Silsilah Fatwa Seputar Puasa (19) ๐ŸŽ™๏ธ Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ๐Ÿ“จ Tanya: Apabila wanita yang haid dan nifas suci di pertengahan siang hari (bulan Ramadhan), apakah wajib baginya untuk berpuasa? ๐Ÿ“Œ Jawab: […]

๐ŸŒธ๐Ÿ•Œ๐ŸŒ™โ“ APAKAH WANITA YANG SEDANG HAID DIANJURKAN MENCARI LAILATUL QODAR?

๐ŸŒธ๐Ÿ•Œ๐ŸŒ™โ“ APAKAH WANITA YANG SEDANG HAID DIANJURKAN MENCARI LAILATUL QODAR? ๐Ÿ“จ Tanya: Semoga Allah memberikan kebaikan dan keberkahan kepadamu, ada seorang pendengar wanita dari Thaif bertanya: Wahai Fadhilatus Syaikh, apakah wanita yang sedang haid dianjurkan […]

HUKUM WANITA YANG HAID APABILA SUCI PADA SIANG HARI BULAN RAMADHAN

๐ŸŒธ๐ŸŒ™๐ŸŒ™ HUKUM BAGI WANITA YANG HAID APABILA SUCI DI SIANG HARI BULAN RAMADHAN โœ Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baaz rahimahullah ditanya, ๐Ÿ“จ Tanya: Bagaimana hukum bagi wanita yang haid apabila suci di siang hari bulan […]