🔥🔥🔥 BOLEHKAH MENGHUKUMI SUATU PERKARA DENGAN HADITS LEMAH?

✍️ Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata: ‏ولم يقل أحد من الأئمة إنه يجوز أن يجعل الشيء واجبا أو مستحبا بحديث ضعيف ومن قال هذا فقد خالف الإجماع ‼️ Belum pernah ada seorangpun dari kalangan […]