??? Wanita Muslimah Wajib Dilindungi & Dijaga

??? PENJAGAAN TERHADAP SEORANG WANITA MUSLIMAH ✍? Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah mengatakan: 《المرأة يجب أن تُصان وتُحفظ بما لا يجب مثله للرجل، ولهذا خصت بالإحتجاب، وترك إبداء الزينة، وترك التبرج.》 ?Seorang wanita wajib dilindungi […]