[AUDIO] TAUSIYAH BA’DA MAGHRIB PENTINGNYA TA’AWUN DALAM DAKWAH

πŸ”΄πŸ“³ AUDIO TAUSIYAH BA’DA MAGHRIB, MA’HAD DHIYA’US SUNNAH, MASJID ABU BAKAR AS SIDDIQ CIREBON RANGKAIAN DAUROH CIREBON ⏳ Tema : PENTINGNYA TA’AWUN DALAM DAKWAH πŸ’Ί Al Ustadz Muhammad Afifudin Assidawy -hafidzahullahu- πŸ“… Ahad, 04 Robiuts […]