πŸ’ŽπŸ’ŽπŸ’Ž CARA PARA SALAF MENGAJARI ANAK-ANAK BERPUASA

✍ Dari Rubayyi’ binti Mu’awwidz bin ‘Afra radhiyallahu ‘anha, beliau berkata: “Di pagi hari ‘Asyura, Rasulullah ﷺَ mengutus utusan ke pemukiman kaum Anshar di sekitar Madinah. Beliau ﷺَ bersabda: Ω…ΩŽΩ†Ω’ ΩƒΩŽΨ§Ω†ΩŽ Ψ£ΩŽΨ΅Ω’Ψ¨ΩŽΨ­ΩŽ Ψ΅ΩŽΨ§Ψ¦ΩΩ…Ω‹Ψ§ ΩΩŽΩ„Ω’ΩŠΩΨͺΩΩ…Ω‘ΩŽ Ψ΅ΩŽΩˆΩ’Ω…ΩŽΩ‡Ω […]