πŸ’ŽπŸ’ŽπŸ’Ž FIDYAH BAGI ORANG TUA RENTA DAN ORANG SAKIT YANG TIDAK DIHARAPKAN SEMBUH

✍️ Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhu menafsirkan firman Allah ‘azza wa jalla: πŸ“Œ ΩˆΨΉΩŽΩ„ΩŽΩ‰ Ψ§Ω„Ω‘ΩŽΨ°ΩΩŠΩ†ΩŽ ΩŠΩΨ·ΩΩŠΩ‚ΩΩˆΩ†ΩŽΩ‡Ω ΩΩΨ―Ω’ΩŠΩŽΨ©ΩŒ Ψ·ΩŽΨΉΩŽΨ§Ω…Ω Ω…ΩΨ³Ω’ΩƒΩΩŠΩ†Ω Dan bagi orang-orang yang mampu menjalankan puasa (terdapat pilihan) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. Maksudnya: […]