🌴⌛☂ TUJUH GOLONGAN YANG MENDAPATKAN NAUNGAN ALLAH PADA HARI KIAMAT

🌴⌛☂ TUJUH GOLONGAN YANG MENDAPATKAN NAUNGAN ALLAH PADA HARI KIAMAT

Nabi ﷺ bersabda:

Ada 7 kelompok yang akan mendapat naungan Allah ﷻ pada hari tiada naungan kecuali naungan-Nya, yaitu:

1. إمام عادل

▪ Pemimpin yang adil.

2. وشاب نشأ في عبادة الله تعالى
▪ Pemuda yang senantiasa beribadah kepada Allah ﷻ.

3. ورجل قلبه معلق في المساجد

▪ Seseorang yang hatinya selalu terikat dengan masjid-masjid.

4. ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه, وتفرق عليه

▪ Dua orang yang saling mencintai karena Allah ﷻ, keduanya berkumpul dan berpisah karena Allah ﷻ. […]

⚡🔥⛈Tidaklah Satu Musibah Datang, Kecuali Dengan Takdir Allah سبحانه و تعالى

bencana lombok

Tidaklah menimpa musibah di muka bumi ini, tidak pula pada diri-diri kalian kecuali sudah dicatat dalam Kitabullah…

مِن قَبلِ أَن نَبرَأَها

(QS. Al Hadiid: 22)

sebelum terjadinya.

Apakah gempa di Lombok ataupun gempa di Palu dan tsunami di Palu. Semua sudah tercatat..

في كِتابٍ مِن قَبلِ أَن نَبرَأَها

(QS. Al Hadiid: 22)

إِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسيرٌ

Sesungguhnya yang demikian mudah bagi Allah.

Kemudian Allah katakan pada dalam yang kita bahas..

ما أَصابَ مِن مُصيبَةٍ إِلّا بِإِذنِ اللَّهِ

(QS. At Taghaabun: 11)

Tidaklah menimpa manusia satu musibah kecuali dengan takdir Allah..

وَمَن يُؤمِن بِاللَّهِ يَهدِ قَلبَهُ

(QS. At Taghaabun: 11)

Siapa yang beriman kalau itu takdir Allah maka Allah akan berikan bimbingan pada hatinya.

Allah akan berikan petunjuk hidayah pada hatinya..

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيءٍ عَليمٌ

yakni orang yang sabar menerima kalau ini takdir dari Allah subhanahu wata’ala dengan keadilannya maka apa yang Allah berikan padanya dari  kesabaran itu lebih tinggi nilainya dari semua apa yang hilang dari dia. Masya Allah.

ما أَصابَ مِن مُصيبَةٍ إِلّا بِإِذنِ اللَّهِ ۗ وَمَن يُؤمِن بِاللَّهِ يَهدِ قَلبَهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيءٍ عَليمٌ

(QS. At Taghaabun: 11)

💥Tidaklah menimpa satu musibah pun, kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Dan siapa yang beriman, Allah akan berikan petunjuk kepadanya. Beriman bahwa musibah tadi dari Allah subahanahu wata’ala min qudrotillah au min qodarillah yang harus dia terima dengan sabar. Maka Allah berikan petunjuk pada hatinya.


🔊Pemateri:
Al-Ustadz Muhammad bin Umar As-Sewed hafidzahullah

💿Audio 1: https://bit.ly/2RD36tI

💿Audio 2: https://bit.ly/2A1vWxk

Pentingnya Ibadah bagi Seorang Hamba

💫🕌 PENTINGNYA IBADAH BAGI SEORANG HAMBA 🕌💫
========================

✒Berkata Asy Syaikh Sholih Al Fauzan hafidzahullah :

☝🏻”Allah subhanahu wa ta’ala dia lah yang menciptakan manusia dan jin dalam keadaan Allah tidak butuh terhadap mereka

✋🏻Hanya saja Allah menciptakan mereka (jin dan manusia) untuk beribadah kepada-Nya

Allah subhanahu wa ta’ala berfirman :

-{ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون }- [الذاريات : ٥٦ ]
” Dan tidaklah aku (Allah) menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku.” [QS. Adz-Dzaariyaat : 56 ]

✋🏻Maka Allah ta’ala menciptakan jin dan manusia bukan karena Allah butuh kepada mereka, supaya mereka menolongNya, membantuNya, atau menjaga-Nya. […]

Sebab-sebab Mendapatkan Hidayah Allah

Sebab-sebab Mendapatkan Hidayah

ditulis oleh: Al-Ustadz Muhammad Afifuddin

تَرْجُو النَّجَاةَ وَلَمْ تَسْلُكْ مَسَالِكَهَا

إِنَّ السَّفِينَةَ لَا تَجْرِي عَلَى الْيَبَسِ

Engkau mendambakan hidayah namun tidak menempuh jalannya

sesungguhnya kapal itu tidak mungkin berlayar di atas samudera yang kering

alislamCukup banyak jalan dan sebab meraih hidayah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala dalam ayat-ayat Al-Qur’an. Kita akan menyebutkannya semampu kita dengan taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta’ala.

1. Berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa Ta’ala.

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:

“Barang siapa yang berpegang teguh kepada (agama) Allah maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus.” (Ali Imran: 101)

Ibnu Katsir Rahimahullah menjelaskan ayat di atas, “Berpegang teguh dengan (agama) Allah Subhanahu wa Ta’ala dan bertawakal kepada-Nya merupakan pegangan dalam hidayah, bekal untuk menjauhi kesesatan, sarana menuju jalan petunjuk, jalan yang lurus, dan tercapainya cita-cita.” (Tafsir Ibnu Katsir)

 

2. Menaati dan mengikuti Rasulullah Shallallahu `alaihi wa sallam dengan menjalankan perintah beliau dan menjauhi larangannya, mengkaji dan mengamalkan sunnahnya.

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:

“Dan jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Dan tidak lain kewajiban rasul itu melainkan menyampaikan (amanat Allah) dengan terang.” (an-Nur: 54)

“Tidak ada jalan bagi kita untuk meraih hidayah melainkan dengan cara menaati Rasulullah Shallallahu `alaihi wa sallam. Tanpa itu maka tidak mungkin, bahkan mustahil,” tutur asy-Syaikh Abdurrahman as-Sa’di Rahimahullah dalam Tafsir-nya.

Allah Subhanahu wa Ta’ala juga berfirman:

“… Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul Nya, Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat-Nya (kitab-kitab-Nya) dan ikutilah dia, supaya kamu mendapat petunjuk.” (al-A’raf: 158)

 

3. Menelusuri jejak langkah salafush shalih dalam hal keilmuan dan berpegang dengan Al-Qur’an dan As-Sunnah.

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:

“Maka jika mereka beriman kepada apa yang kalian telah beriman kepadanya, sungguh mereka telah mendapat petunjuk ….” (al-Baqarah: 137)

Maksudnya, tidak ada jalan bagi ahli kitab untuk mendapatkan hidayah melainkan dengan keimanan kepada apa yang diimani oleh para sahabat—kaum mukminin yang ada pada masa itu—yaitu keimanan kepada segenap nabi dan rasul, tidak membedakan di antara mereka, juga beriman kepada kitab-kitab suci yang diturunkan kepada mereka. (Taisir al-Karim ar-Rahman)

Ahli kitab tidak mungkin mendapatkan hidayah melainkan dengan mengikuti jejak langkah para sahabat dalam hal keimanan.
Meskipun ayat di atas berkenaan dengan ahli kitab, namun lafadznya umum mencakup siapa pun yang mendambakan hidayah. Yang teranggap adalah keumuman lafadz, bukan kekhususan sebab.

Maka dari itu, tidak ada jalan bagi siapa pun, untuk meraih hidayah melainkan dengan meniti jejak langkah salafush shalih dari kalangan para sahabat, tabi’in, dan tabi’ut tabi’in.

 

4. Mengikuti bimbingan para ulama As-Sunnah

Perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta’ala berikut ini tentang seruan Nabi Ibrahim ‘alaihissalam kepada ayahnya.

“Wahai ayahku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu, maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus.” (Maryam: 43)

Asy-Syaikh Muhammad bin Umar Bazmul hafizhahullah dalam kitabnya Makanatul ‘Ilmi wal ‘Ulama (hlm. 18) tatkala menyebutkan beberapa keutamaan ulama, mengatakan, “Termasuk keutamaan mereka adalah bahwa mengikuti mereka merupakan (sebab) hidayah kepada jalan yang lurus.” Beliau kemudian membawakan ayat di atas, juga surat al-An’am ayat 53. Beliau kemudian menegaskan, “Barang siapa yang mengikuti ulama maka dia telah mengikuti jalan yang lurus, sedangkan barang siapa yang menyelisihi ulama dan menyia-nyiakan hak mereka maka dia telah keluar menuju jalan setan dan berpisah dari jalan lurus yang ditelusuri oleh Rasul Shallallahu `alaihi wa sallam dan para pengikutnya ….”

Cermati pula firman Allah Subhanahu wa Ta’ala tentang ucapan orang yang beriman dari keluarga Fir’aun.

Orang yang beriman itu berkata, “Wahai kaumku, ikutilah aku, aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang benar.” (Ghafir: 38)

 

5. Merenungkan firman Allah Subhanahu wa Ta’ala berikut ini.

“Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan Kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.” (al-’Ankabut: 69)

Ayat di atas menjelaskan kepada kita beberapa sebab mendapatkan hidayah, di antaranya:

a. Bersungguh-sungguh mengikuti jalan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta’ala.
b. Berjihad fi sabilillah melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta’ala sesuai dengan ketentuan syariat, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta’ala semata.
c. Berbuat baik dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta’ala.
d. Bersungguh-sungguh menimba ilmu syar’i.

Asy-Syaikh Abdurrahman as-Sa’di Rahimahullah menjelaskan ayat di atas, “(Ayat tersebut) juga menunjukkan bahwa orang yang bersemangat dan bersungguh-sungguh menimba ilmu syar’i, dia akan mendapatkan hidayah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta’ala untuk menggapai apa yang dicarinya. Pertolongan ini berbentuk petunjuk-petunjuk Ilahi yang di luar batas kesungguhan seseorang dan kemudahan-kemudahan menggapai ilmu. Karena, menimba ilmu syar’i termasuk jihad fi sabilillah, bahkan salah satu dari dua jenis jihad yang tidak dilakukan melainkan oleh orang-orang khusus, yaitu jihad dengan ucapan dan lisan melawan orang kafir dan munafik, jihad mengajarkan bimbingan agama, dan jihad dengan membantah orang-orang yang menyelisihi kebenaran meskipun dari kalangan muslimin.” (Taisir al-Karim ar-Rahman)

Yang dimaksud dengan orang-orang yang berjihad dalam ayat di atas adalah Rasulullah Shallallahu `alaihi wa sallam, para sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir-nya.

Hidayah yang dimaksud dalam ayat ini meliputi hidayah al-irsyad dan hidayah at-taufiq, di dunia dan di akhirat. (Tafsir Ibnu Katsir)

Sumber:http://asysyariah.com/sebab-sebab-mendapatkan-hidayah/