Buku Kisah-kisah Pilihan Untuk Anak Muslim ~ Seri 1 – 6 (Diskon 20%)

Toko Ponpes Dhiya’us Sunnah Cirebon ๐Ÿ“ฎ Bismillah ๐ŸŽ Biasakanlah putra & putri kita untuk membaca media bacaan yang bersumber dari al-Qur’an dan hadits-hadits Nabi yang shahih serta riwayat-riwayat yang dibawa oleh para Sahabat Nabi. Berikanlah […]

Diskon 10% Buku Kiat Sukses Mendidik Anak – Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu

Bismillah ๐Ÿ“š๐ŸŒฟ Kiat Sukses Mendidik Anak – Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu ๐ŸŒฟ๐Ÿ“š Wahai Para Orang Tua …. Wahai Para Pendidik …. Perbaikilah dirimu, sebelum engkau mengerahkan upaya dan kemampuanmu untuk memperbaiki anak dan siswamu. […]